Jak należy zaksięgować i rozliczyć pożyczkę w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 27.01.2022 r. akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (spółka A) podpisał z tą spółką umowę pożyczki wyrażoną w walucie obcej (USD). We wskazanej umowie akcjonariusz występuje jako pożyczkodawca, a spółka A jako pożyczkobiorca. Pożyczka została wpłacona na konto PLN spółki w złotówkach, w kwocie niższej niż wskazana w umowie (po przeliczeniu wartości umowy według kursu na dzień podpisania umowy pożyczki). Pożyczka wraz z odsetkami została spłacona w dniu 28.03.2022 r. w walucie obcej w kwocie zgodnej z umową pożyczki.

Jak powinna zostać zaksięgowana i rozliczona ta pożyczka?

Dla uproszczenia podam przykładowe kwoty: Kwota pożyczki zapisana w umowie z dnia 27.01.22 r. - 100 USD. Kwota wpłaty na rachunek bankowy spółki: 28.01.20200 KP 390 zł kurs NBP z dnia 27.01.2022 -1USD - 4,0830 zł Odsetki: 5 % w skali roku Spłata pożyczki i odsetek przez spółkę w dniu 28.03. 2022 - KW 100 USD + 0,82 USD.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX