Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2017 r. została dostarczona energia elektryczna. Fakturę otrzymamy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Według nas fakt dostarczenia energii powinien być ujęty w księgach rachunkowych w grudniu 2017 r.

Jak należy zadekretować dostawę energii w roku 2017?

Na dzień sporządzania sprawozdania i zamykania nie mamy jeszcze faktury za dostawę energii w grudniu 2017 r. Nie znamy więc dokładnie wartości dostawy energii.

Czy prawidłowym postępowaniem nie byłoby utworzenie rezerwy w następujący sposób: Wn konto zespołu 5 Koszty działalności podstawowej - kwota szacunkowej wartości dostawy, Ma konto 651 Rozliczenia międzyokresowe bierne - kwota szacunkowej wartości dostawy (w naszym przypadku zmiana stanu rozliczeń wchodzi do zmiany stanu produktów)?

Po otrzymaniu faktury w 2018 r. dokonamy stosownych dekretów, między innymi na kontach zespołu 4.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację