Jak należy zaksiegować amortyzację, która dotyczy leasingobiorcy, tj. firmy prowadzącej pozarolniczą działalność, która połączyła się z nowopowstałą spółką B?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka przejmowana B ma leasingi operacyjne, które w spółce przejmującej A będą traktowane jako finansowe bilansowo. Doszło do przekształcenia tych leasingów z powodu połączenia spółki przejmowanej B ze spółką przejmującą ją A na zasadzie łączenia udziałów. Chodzi mi jednak o amortyzację od 2020 r. do 09.2021 r., która dotyczyłaby leasingobiorcy, tj. firmy prowadzącej pozarolniczą działalność, która w 10.2021 r. połączyła się z nowopowstałą spółką B (aport, sukcesja).

Czy mam tą amortyzację za w/w okres zaksięgować w "błędy podstawowe z lat ubiegłych" w spółce przejmującej A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX