Jak należy zaklasyfikować umowę leasingu samochodu osobowego, który po okresie leasingu można wykupić za 1% wartości, a odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonuje finansujący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaklasyfikować umowę leasingu samochodu osobowego, której wartość wynosi 74.000 zł brutto, jeśli zgodnie z zapisami umowy auto po okresie leasingu możemy wykupić za podaną w harmonogramie kwotę (stanowi ona 1% wartości przedmiotu umowy), a odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonuje finansujący?

Jak prawidłowo ująć tak zawartą umowę w księgach? Czy wprowadzamy auto na ewidencję środków trwałych?

Posiadamy zarówno umowę, jak i fakturę zakupu, gdzie nabywcą jest leasingodawca, a my jesteśmy na niej wskazani jako odbiorcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX