Jak należy zaklasyfikować odpad w postaci maseczek i rękawic roboczych wykorzystywanych podczas codziennej pracy w zakładzie produkcyjnym, w sytuacji, gdyby wśród pracowników zdiagnozowano zarażenie koronawirusem (SARS-CoV-2)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaklasyfikować odpad w postaci maseczek (np. przeciwpyłowych) i rękawic roboczych wykorzystywanych podczas codziennej pracy w zakładzie produkcyjnym, w sytuacji, gdyby wśród pracowników zdiagnozowano zarażenie koronawirusem (SARS-CoV-2)?

Czy należy uznać ten rodzaj odpadów za odpad medyczny?

Jeżeli tak, to pod jakim kodem należałoby je zaklasyfikować?

Czy w przypadku wystąpienia tego rodzaju odpadu w zakładzie, wystarczy dokonać aktualizacji wpisu w BDO w dziale XII o ten kod, czy należy podjąć również inne działania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access