Jak należy zaewidencjonować wytworzenie nowego środka trwałego, wykorzystując elementy starego, już księgowo zlikwidowanego środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W latach 90-tych z ksiąg rachunkowych został wyksięgowany środek trwały, został ujety w ewidencji pozabilansowej konto 091 Środki trwałe w likwidacji. Co roku był spisywany na inwentaryzacji jako środek trwały w likwidacji. Zbiornik ten był zasypany piaskiem. W tej chwili realizowana jest inwestycja, zbiornik został odkopany i będzie wykorzystany w całości, gdyż jego stan techniczny jest bardzo dobry i możemy go wykorzystać do dalszych prac modernizacynych. Zleciliśmy wycenę tego zbiornika rzeczoznawcy, który wycenił go na wartość inną niż kwota widniejaca w ewidencji pozabilansowej.

Czy poprawne jest wyksięgowanie tego środka z ewidecji pozabilanowej jednostronnnym zapisem i przyjęcie na stan środkow trwałych nowego środka w wartości wyceny i odniesienie wartości wyceny w przychody operacyjne drugostronnym zapisem (Wn konto 011 Środki trwałe i Ma konto Przychody operacyjne)?

Kosztem bedzie naliczanie nowej amortyzacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX