Jak należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego oraz języka polskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od września liceum planuje zatrudnić jednego nauczyciela do nauczania języka polskiego oraz języka angielskiego. Do języka polskiego nauczyciel posiada pełne kwalifikacje wraz z przygotowaniem pedagogicznym (dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska), natomiast do nauczania języka angielskiego nie posiada pełnych kwalifikacji (dyplom lic. z filologii angielskiej z 2011 r. bez przygotowania pedagogicznego). Nauczyciel zobowiąże się uzupełnić kwalifikacje pedagogiczne do roku od zatrudnienia. Czy z nauczycielem tym należy zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę i płacić wg tabeli: 3690 język polski (nauczyciel początkujący mgr i przygotowanie pedagogiczne) i 3600 język angielski (nauczyciel początkujący lic. bez przygotowania pedagogicznego). Czy jednak możliwe jest zawarcie jednej umowy o pracę? Z jakiej stawki z tabeli należy wówczas płacić nauczycielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX