Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r.

PYTANIE

Jak należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przedszkola z dn. 30.03.2009 r. nadal mam wątpliwości co do sposobu obliczania tego wynagrodzenia: Czy w przypadku gdy nauczyciel prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego i zajęcia te jednorazowo trwają 15 lub 30 min, wynagrodzenie za te jedne zajęcia powinny być wypłacane jak za całą godzinę ponadwymiarową. W przywołanej na wstępie odpowiedzi wskazano wprawdzie, że godz. pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 min w czym 30 min zajmuje nauka a 30 min zajęcia wynikające z potrzeb dzieci, co jednak w sytuacji gdy dany nauczyciel nie zajmuje się dziećmi w ramach projektu dłużej niż ten czas nauki czyli 15-30 min. Czy wtedy wynagrodzenie za 1 godz. powinno być wypłacone dopiero po odbyciu się odpowiednio dwóch - 30-minutowych zajęć lub czterech 15-minutowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?