Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wypłacać świadczenia z funduszu socjalnego w przypadku nauczyciela emeryta, który pracuje jeszcze w szkole na część etatu?

Nauczyciel przeszedł na emeryturę z dniem 1 lipca 2007 r., następnie od 1 września 2007 r. zatrudniony jest w tej placówce na część etatu. Z regulaminu wynika, iż emerytowi przyznawane jest świadczenie na zorganizowanie wypoczynku letniego, natomiast z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN - wynika, iż nauczyciel otrzymuje świadczenie urlopowe.

Czy pracujący emeryt otrzymuje świadczenie jak emeryt czy jak nauczyciel, czy dwa świadczenia jako emeryt i jako nauczyciel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację