Jak należy wypłacać dodatek uzupełniający dla nauczycieli, jeżeli powiat na mocy porozumienia przekazał gminie prowadzenie... - OpenLEX

Jak należy wypłacać dodatek uzupełniający dla nauczycieli, jeżeli powiat na mocy porozumienia przekazał gminie prowadzenie zespołu szkół ponadpodstawowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2021 r.

PYTANIE

Powiat z dniem 01.09.2021 r. na mocy porozumienia przekazał gminie prowadzenie zespołu szkół ponadpodstawowych. W porozumieniu jest zapis "Wszelkie zobowiązania i należności związane z prowadzenie zespołu szkół , powstałe przed dniem 31.08.2021 r. są zobowiązaniami i należnościami powiatu. Wszelkie zobowiązania i należności związane z prowadzenie zespołu szkół, powstałe po dniu 01.09.2021 r. są zobowiązaniami i należnościami gminy." Jak na tym tle wygląda ewentualna konieczność wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX