Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który w miesiącu kwietniu 2020 r. sprawował opiekę nad dzieckiem tylko w dni robocze?

Pierwszy pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną.

Czy należy mu się wynagrodzenie zasadnicze (5.000 / 30 x 21 = 3.500; 5.000-3.500 = 1.500), czy tylko zasiłek na dziecko (115,05 x 21 dni = 2.416,12)?

Pracownik nie przepracował ani jednego dnia w kwietniu.

Drugiemu pracownikowi w kwietniu na 21 dni roboczych przypada 20 dni opieki nad dzieckiem i 1 dzień UW (brak zmiennych składników wynagrodzenia, brak przepracowania dnia pracy w kwietniu).

Czy należy wypłacić pracownikowi przy takiej samej stawce 5.000 zł wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego (5.000 / 30 x 20 = 3.333,33; 5.000 - 3.333,33 = 1.666,67) i zasiłek na dziecko (5.000 - 13,71% / 30 x 80% = 115,05) - 1 dzień zasiłku, brak zmiennych składników.

Czy należy wypłacić tylko wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 238,10 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?