Jak należy wyliczyć staż pracy potrzebny to przyznania pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mrzygłód Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony w firmie A od dnia 10 maja 2011 r. Pracownik ukończył technikum, które wliczane jest do stażu pracy (5 lat), ponad to pracownik złożył świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy gdzie pracował od 25 marca 2008 r. do 30 listopada 2010 r. (2 lata, 8 miesięcy, 7 dni). Była to jednak praca w szczególnych warunkach.

Jak należy wyliczyć staż pracy potrzebny to przyznania pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

Czy praca w szczególnych warunkach jest wliczana do stażu pracy dwukrotnie?

Kiedy pracownikowi należy przyznać limit urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access