Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu.

Jak należy wyliczyć mu godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z art. 98 ustawy o działalności leczniczej?

Czy należy kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego podzielić przez czas faktycznie przepracowany jeżeli okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące - czy też należy kwotę miesięcznego wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin wynikającą z iloczynu wymiaru etatu tj. 1/2 x norma czasu pracy wynikająca z pełnego etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?