Jak należy wyliczyć opłatę przekształceniową i jaki jest termin jej uiszczenia, biorąc pod uwagę fakt, że opłata za 2020 r. nie... - OpenLEX

Jak należy wyliczyć opłatę przekształceniową i jaki jest termin jej uiszczenia, biorąc pod uwagę fakt, że opłata za 2020 r. nie została jeszcze zapłacona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Były użytkownik wieczysty otrzymał zaświadczenie potwierdzające przekształcenie 18.12.2019 r. W dniu 19.12.2019 r. odebrał przedmiotowe zaświadczenie. Opłata przekształceniowa za 2019 r. została uiszczona. Opłatę przekształceniową za 2020 r. winien wnieść do 31.03.2020 r. Specustawa wydłużyła tren termin do 30.06.2020 r. Do dnia dzisiejszego osoba ta nie wniosła opłaty przekształceniowej. Tymczasem w dniu 24.06.2020 r. złożyła wniosek o opłatę jednorazową z zastosowaniem 99% bonifikaty z tytułu powiadania Karty Dużej Rodziny. Gminą podjęła uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat z tytułu opłat przekształceniowych. Jednak w tym przypadku zastosowanie będzie miała bonifikata ustawowa 99%, z uwagi na fakt, iż jest korzystniejsza.

Jak należy wyliczyć w tym przypadku opłatę i jaki jest termin jej uiszczenia, biorąc pod uwagę fakt, że opłata przekształceniowa za 2020 r. nie została jeszcze zapłacona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?