Jak należy wyliczyć aktywa i rezerwy na podatek odroczony? - OpenLEX

Jak należy wyliczyć aktywa i rezerwy na podatek odroczony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 r. chcę wyliczyć aktywa i rezerwy na podatek odroczony.

Które z poniższych pozycji będą wliczone i w jakiej wysokości:

1.

Firma w 2010 r. uzyskała stratę bilansową - 144.000 zł, a stratę podatkową - 141.600 zł.

2.

Przeszacowanie na dzień bilansowy zasobów pieniężnych w walutach obcych: bilansowo po zastosowaniu kursu NBP z dnia 31 grudnia 2011 r. będzie 500 zł, a podatkowo wg kursu wpływu - 600 zł - różnica ujemna = 100 zł, czyli aktywa w wysokości 19 zł (100 * 19%).

3.

Prowizja na niewykorzystane urlopy, czyli element pasywów: kwota bilansowa - 5000 zł, podatkowa - 0, czyli aktywa z tytułu odroczonego podatku = 5000 * 19% = 950 zł.

4.

Odsetki bankowe z tytułu pożyczki branej w transzach na dwa miesiące. Termin zapłaty ostatniej transzy to 31 stycznia 2012 r., zatem do roku 2011 zaliczam połowę odsetek (3000 zł). Obliczam również aktywa na podatek odroczony: 3000 * 19% = 570 zł.

5.

Przedpłaty (kalendarze i prenumerata), czyli element aktywów - wartość bilansowa: 1000 zł, wartość podatkowa - 0, czyli rezerwa w wysokości 190 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?