Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wykazać w bilansie np. wg skorygowanej ceny nabycia:

kredyt inwestycyjny długoterminowy w euro, zaksięgowany wg kursu kupna euro banku w którym zaciągnięto euro na dzień udzielenia kredytu,

kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w zł,

leasing finansowy, zaksięgowany Wn konto 010 Środki trwałe Ma konto 240 Zobowiązania długoterminowe z tyt. leasingu - w wartości netto euro, bez odsetek wg kursu średniego NBP z dnia OT (przekwalifikowana umowa leasingu operacyjnego)?

Według jakiego kursu należy wycenić na dzień 31 grudnia pozycje a i b?

Czy należy doliczyć zdyskontowane przyszłe odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?