Jak należy wykazać w SIO ucznia, który jest obywatelem Łotwy, ale przybył do Polski z matką - uchodźczynią z Ukrainy? - OpenLEX

Nowość Jak należy wykazać w SIO ucznia, który jest obywatelem Łotwy, ale przybył do Polski z matką - uchodźczynią z Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy w szkole ucznia, który przyjechał Ukrainy po 24.02.2022 r. wraz z matką Ukrainką (matka niedawno dostarczyła dokument potwierdzający status uchodźcy - nadanie numeru PESEL z adnotacją UKR). Jednakże chłopiec ma obywatelstwo łotewskie, ma nadany PESEL, ale bez statusu UKR (nie jest uchodźcą). W SIO należy wskazać podstawę prawną legalnego pobytu w Polsce. Czy w takiej sytuacji należy takiego ucznia wykazać jako: członka rodziny uchodźcy, z obywatelstwem Łotewskim oraz krajem pochodzenia - Ukraina (UKRAINA – pobyt legalny na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy)? Czy taki wpis jest poprawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX