Jak należy wykazać w rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanym metodą pośrednią, należności długoterminowe od jednostki... - OpenLEX

Jak należy wykazać w rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanym metodą pośrednią, należności długoterminowe od jednostki powiązanej z tytułu sprzedaży środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wykazać w rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanym metodą pośrednią, należności długoterminowe od jednostki powiązanej z tytułu sprzedaży środków trwałych w 2019 roku?

Spółka powiązana płaci w ratach po 61.500 zł brutto co kwartał. Zostało do spłaty 3.075.000 zł do spłaty, w tym należności krótkoterminowych 246.000 zł.

Czy należy korygować należności o wysokość niespłaconej/spłaconej kwoty netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?