Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. w spółce była taka sytuacja: częściowo został zlikwidowany plac wokół hali - kostka z rozbiórki została przekazana do magazynu.

Jak należało wykazać tę operację w rachunku przepływów w 2019 r.?

(poz: 6. Zmiana stanu zapasów 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10. Inne korekty 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?