Jak należy wykazać w bilansie spółki komandytowej wniesione, ale nie zarejestrowane w KRS, wkłady wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1 marca do spółki komandytowej X przystąpił nowy wspólnik jako komandytariusz. Zgodnie ze zmianą umowy spółki nowy wspólnik wniósł wkład w kwocie 5.000 zł.

Czy w przypadku spółki komandytowej wniesione, ale nie zarejestrowane w KRS, wkłady wspólników również podlegają wykazaniu w pasywach bilansu jako "Pozostałe kapitały rezerwowe", jak to ma miejsce w przypadku np. sp. z o.o.?

Czy może wniesione wkłady już z datą zmiany umowy spółki podlegają wykazaniu w bilansie jako pozycja "Kapitał zakładowy/wspólników"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX