Jak należy wykazać w bilansie koszty usług obcych dla kilku niezakończonych budów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wykonuje roboty budowlane - przyłącza energetyczne. Przed rozpoczęciem prac geodeta sporządza mapy do celów projektowych, za które wystawia nam fakturę. Otrzymujemy również faktury za uzgodnienia, odbiory oraz faktury od podwykonawców. Koszty te gromadzone są na koncie 336 Usługi obce do kompletowania dostaw do czasu wystawienia faktury (sprzedaży usługi) naszemu odbiorcy. Dopiero wtedy przeksięgowuje się te koszty w koszty wykonania usługi. Na koniec roku (dzień bilansowy) na koncie 336 zgromadzone są koszty usług obcych dla kilku niezakończonych budów.

Jak należy wykazać w bilansie te koszty?

Czy można wykazać je jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czy trzeba je wykazać jako roboty w toku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX