Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna prowadząca KPiR przygotowuje bilans zbywczy w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki (na zobowiązanie sądu). Spółka działa na rynku 20 lat, a więc dokonała wyceny aktywów trwałych według wartości rynkowej na dzień wystąpienia wspólnika. Wartość rynkowa znacznie wzrosła, a więc aby Pasywa i Aktywa były równe różnicę miedzy nimi spółka wykazała jako Kapitał z aktualizacji wyceny w pozycji A.III pasywów bilansu.

Czy metodologia ta jest prawidłowa, uwzględniając iż w pasywach znajduje się również wynik finansowy, który zakończył się stratą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?