Jak należy wykazać rabat w strukturze JPK_FA? - OpenLEX

Jak należy wykazać rabat w strukturze JPK_FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka udziela rabatu do określonych rodzajów usług, zgodnie z zawartą umową. Na fakturze, udzielony rabat wykazany jest w osobnej pozycji faktury i pomniejsza wartość usług wymienionych na fakturze. Cena za usługę nie jest bezpośrednio pomniejszona na fakturze, tylko (jak wyżej opisano) zmniejszona osobną pozycją (rabatem).

Czy ww. rabat powinien być wykazany w polu P-10 struktury JPK_FA, gdzie pokazane są kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen (w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty) o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?