Jak należy wycenić waluty obce w kantorze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na pełnych księgach - kantor wymiany walut. Na koniec roku 2022 musi dokonać wyceny bilansowej gotówki (waluty obcej) w kasie.

Czy prawidłowe będzie przyjęcie kursu średniego zakupu walut obcych?

Otrzymałam wydruk z kantoru podsumowujący stan walut na koniec roku z podaniem takiego kursu i zastanawiam się, czy będzie to wystarczające i prawidłowe?

Czy w przypadku każdej waluty mam porównać ten kurs ze średnim kursem NBP z dnia wyceny i wybrać niższy z nich?

Rozumiem, że powstałe różnice kursowe będące różnicami bilansowymi mogę wystornować z dniem 01.01.2023 r. zgodnie z przyjętą metodą rozliczania różnic kursowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX