Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimczak Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma aktem notarialnym w 1994 r. zakupiła grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu do 2093 r. oraz budynki znajdujące się na tych gruntach. Prowadzę rachunkowość od 2001 r. i w bilansie nie było żadnej wartości gruntu ani prawa wieczystego użytkowania gruntu. Także nie są uiszczane opłaty za użytkowanie wieczyste, zaś w akcie notarialnym jest zapis, że kupujący zna warunki i terminy regulowania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Od 2002 r. po zmianie ustawy prawo wieczystego użytkowania gruntu umiejscowione zostało w bilansie w dziale "Środki trwałe". Uważam, że gdyby wartość prawa wieczystego użytkowania była do 2002 r. w "Wartościach niematerialnych i prawnych" bez problemu mogłabym przeksięgować na konto "Środki trwałe".

Czy powinnam to tak zostawić, czy zaksięgować z datą aktualną, czy dokonać korekty od 2002 r.? Jeśli muszę zaksięgować, to jak wyliczyć wartość i jak powinno wyglądać księgowanie i ewentualna korekta? Czy niedopełniony został obowiązek opłacania opłat za użytkowanie wieczyste, czy mogą być inne tego powody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację