Jak należy wpisać grunt Wp i grunt Ws do deklaracji podatkowej od nieruchomości DN-1?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawarła umowę użyczenia i umowę użytkowania na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. Umowy gmina zawarła z wykonawcą prawa własności tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przedmiotem których są wody płynące Wp (jezioro) oraz wody stojące Ws (jezioro).

Jak należy wpisać grunt Wp i grunt Ws do deklaracji podatkowej od nieruchomości DN-1?

Czy ma tu zastosowanie art. 6 ust. 8a ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – dalej u.p.o.l. i grunty będą zwolnione z podatku, czy też należy je opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX