Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zasądzania alimentów na rzecz dzieci w pieczy.

Sprawa dotyczy art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - alimenty na dzieci w pieczy od rodziców biologicznych. Zgodnie z przepisami kierownik PCPR jest zobowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych.

Jak rozumieć często powoływany przez rodziców zapis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiący, że alimenty na rzecz dziecka mają służyć zabezpieczeniu jego bieżących potrzeb na wychowanie i utrzymanie?

Natomiast placówki zobowiązane są do zaspokajania wszelkich potrzeb dziecka umieszczonego.

Zatem jak odnieść się do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy nie są one rozbieżne w sprawie dotyczącej alimentów?

Czy kierujemy się kodeksem w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację