Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy w bieżącym roku podatkowym zaksięgować przychód finansowy dotyczący roku poprzedniego z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń?

Przychód ujawniono po kontroli urzędu skarbowego. Nieujawniony przychód finansowy z lat poprzednich: 61.636,10 zł, podatek dochodowy z tytułu korekt CIT-8: 5959 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację