Jak należy uwzględnić przygotowanie pedagogiczne w dokumentach stażowych nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego w swojej poprzedniej szkole, od września 2019 r. Jednocześnie w celu uzyskania pełnych kwalifikacji kontynuowała studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Do końca sierpnia 2020 r. nie uzyskała pełnych kwalifikacji, tj. nie uzyskała przygotowania pedagogicznego, w związku z powyższym nie wystąpiła do poprzedniego dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w terminie do 30.06.2020 r.. Od 1.09.2020 r. rozpoczęła pracę w naszej szkole. Nauczycielka była pewna, że świadectwo ukończenia SP z pp uzyska w odpowiednim czasie, i że zdąży do 31.10.2020 r. roku złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w aktualnej szkole. W związku z powyższym nie rozpoczęła również "nowego" stażu m.in. nie złożyła projektu planu rozwoju zawodowego. Jednakże do 31.10.2020 nie otrzymała świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z p.p., jak również nie podjęła w terminie decyzji o rozpoczęcie stażu w nowej szkole. Jeśli chodzi o przygotowanie pedagogiczne, świadectwo ukończenia SP otrzymała w grudniu 2020 r. Natomiast w X 2020 roku zaakceptowano, oceniono oraz podpisano jej dziennik praktyk, który był niezbędny do ukończenia przygotowania pedagogicznego. W dokumentach zwróconych przez kierownika studiów podpis został złożony 26.10.2020, czyli jeszcze przed 31.10.2020, gdzie teoretycznie mogła jeszcze dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Jednakże świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego otrzymała dopiero w grudniu 2020. Nasze pytania są następujące: 1. Czy za dzień uzyskania przygotowania pedagogicznego należy przyjąć ukończenie studiów wraz z zaliczeniem wszystkich przedmiotów oraz odbyciem praktyk, czy dzień wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (na świadectwie widnieje data 20.12.2020 r.) 2. Czy nauczycielka ma jakąkolwiek możliwość, by nie "powtarzać"" stażu od września 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access