Jak należy ustalić zaktualizowaną kwotę dotacji dla dzieci, które w czerwcu zakończyły edukację w przedszkolu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od: np. pierwszego dnia listopada. Czy należy rozumieć ten zapis tak, że do października obowiązywała poprzednia? Jaka stawka obowiązuje zatem dla dzieci, które w czerwcu zakończyły edukację w przedszkolu, ta poprzednia? Czy należy dokonać korekty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access