Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu wypłacanego strażakom za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,... - OpenLEX

Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu wypłacanego strażakom za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy według nowej ustawy o OSP (art. 15 pkt 2) ekwiwalent należy wypłacać w wyrównaniu do pełnych godzin udziału w akcji, czy według minut? Czy ekwiwalent wypłacany w marcu po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa X nowej uchwały rady miejskiej o ekwiwalencie, ale za udział w akcji, która zdarzyła się w styczniu, powinien być wypłacony według stawek obowiązujących w starej uchwale, czy nowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX