Jak należy ustalić skład rodziny w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, jeśli konkubent wnioskodawczyni ma żonę i dziecko z tego małżeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni (rozwódka) złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz 500+. W każdym wniosku do składu rodziny podała dziecko z pierwszego związku (na które ma ustalone alimenty), konkubenta (który jest w związku małżeńskim i ma dziecko) oraz ich wspólne dziecko.

Czy w poszczególnych wnioskach w składzie rodziny powinna być uwzględniona żona konkubenta i dziecko ze związku małżeńskiego?

Ponadto konkubent ma zasądzone alimenty od października 2016 r. na dziecko ze związku małżeńskiego. W roku bazowym, tj. 2014 i 2015 nie osiągnął dochodu, natomiast w październiku 2016 r. podjął zatrudnienie.

Czy należy pomniejszyć dochód uzyskany o zapłacone alimenty, ewentualnie z którego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access