Jak należy ustalić przychody dla każdego z małżonków, osobno w kontekście limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pilch Hubert
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie (łączy ich małżeńska wspólność majątkowa) prowadzą odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze. Dodatkowo osiągają przychody ze sprzedaży produktów rolnych wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo dla celów VAT (podatnik VAT czynny) zarejestrowane jest na męża. We wspólnym gospodarstwie rolnym żona ma status domownika.

Jak należy ustalić przychody dla każdego z małżonków, osobno w kontekście limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Czy kalkulując przychody męża należy uwzględnić przychody z działalności gospodarczej oraz cały przychód gospodarstwa rolnego, czy też należy przyjąć połowę przychodu gospodarstwa?

Czy kalkulując przychody żony należy uwzględnić przychody z działalności gospodarczej oraz cały przychód gospodarstwa rolnego, czy też należy przyjąć połowę przychodu gospodarstwa lub może nie uwzględniać przychodów gospodarstwa rolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX