Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2014 r.

PYTANIE

Jak należy ustalić poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o., wprowadzający produkty w opakowaniach obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy. W tym samym artykule w ust. 2 jest napisane, że poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

Czy zatem przy określaniu wymaganego poziomu odzysku i recyklingu firma wprowadzająca produkty w opakowaniach na rynek krajowy powinna wyliczać poziom na podstawie ustępu 2, ale nie mniejszy niż określony jest w załączniku do ustawy?

Czy powinna osiągnąć jedynie poziom określony w załączniku do u.g.o.o.o.?

W jaki sposób firma wprowadzająca produkty w opakowaniach powinna określić wymagany poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?