Jak należy ustalić podstawę podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany w składnikach wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica choruje nieprzerwanie od dnia 24.11.2017 r. Od dnia 25 maja 2018 r. jest na świadczeniu rehabilitacyjnym i z uwagi na to na podstawie art. 53 par.1 pkt 1 b pracodawca chce z nią rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w m-cu październiku 2018 r. Do rozliczenia po rozwiązaniu stosunku pracy pozostanie jej 33 dni urlopu wypoczynkowego. W miesiącach poprzedzających chorobę (tj. wrzesień-październik 2017 r.) pracownica świadczyła pracę w wolne soboty otrzymując w zamian wynagrodzenie wraz ze stosownym dodatkiem (były to nadgodziny średnio tygodniowe w miesięcznym okresie rozliczeniowym).

1. W trakcie nieobecności chorobowej od dnia 1 kwietnia 2018 r. pracownicy zostało zmienione wynagrodzenie tzn. został jej odebrany stały dodatek funkcyjny m-ny w kwocie 300 zł (została odwołana z funkcji brygadzistki za co ten dodatek otrzymywała) - dodatek ten został wliczony do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w miesiącach wrzesień - październik 2017. Czy po jego odebraniu należy ponownie przeliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, które będzie wliczone jako skł.zmienny do ekwiwalentu za urlop?

2. W 3 miesiącach poprzedzających chorobę tj. sierpień/wrzesień/październik 2017 r. pracownica również chorowała kilka dni i przebywała także na urlopie wypoczynkowym - czy w takiej sytuacji istnieje konieczność uzupełnienia wynagrodzenia za nadgodziny w tym okresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access