Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W oparciu o umowę leasingu operacyjnego zawartą z podmiotem z grupy spółka wykorzystuje określone składniki majątku (budynki, budowle, prawo użytkowania wieczystego). Umowa spełnia definicję leasingu operacyjnego z ustawy o CIT a odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Po okresie na jaki umowa została zawarta korzystającemu przysługuje prawa do wykupu przedmiotu leasingu po cenie niższej niż cena rynkowa. Korzystający zamierza zakupić leasingowane przedmioty. Zakupione składniki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dotychczas obowiązek podatkowy ciążył na leasingodawcy.

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania wykupionych składników majątkowych?

Czy będzie to wartość rynkowa składników?

Czy może cena nabycia stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jeśli takie wystąpią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?