Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik nabył przed kilku laty na cele firmowe grunt niezabudowany. Transakcja była fakturą VAT i zawarty w nie podatek podatnik odliczył, zamierzał bowiem przeprowadzić na gruncie inwestycję służącą sprzedaży opodatkowanej. Obecnie jednak, ze względu na rosnące rozmiary inwestycji, zamierza wnieść grunt do spółki cywilnej. Wniesienie jest czynnością opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wydaje się, że w odróżnieniu od aportów do spółek kapitałowych, trudno w tej sytuacji mówić o odpłatności, bowiem w zamian wspólnik nie otrzymuje udziałów czy akcji w spółce (rozumianych jako papier wartościowy), a jedynie zyskuje uprawnienie do określonego udziału w zyskach. W związku z tym wniesienie do spółki nie powinno być udokumentowane fakturą, a zatem spółka nie nabędzie prawa do odliczenia VAT związanego z wniesieniem. W ten sposób jednak naruszona będzie zasada neutralności VAT.

Czy jest możliwa inna interpretacja przepisów w tej sprawie?

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania wniesienia wkładu do spółki?

Naszym zdaniem, na podstawie art. 29 ust. 10, który mówi o cenie nabycia określonej w momencie dostawy (a nie nabycia), podstawą opodatkowania, podobnie jak w przypadkach, do których zastosowanie ma art. 29 ust. 9, będzie aktualna wartość rynkowa pomniejszona o kwotę podatku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację