Jak należy ustalić limit wysokości obrotów w przypadku świadczenia usług sportowo rekreacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą od 2011 roku, świadczę usługi sportowo-rekreacyjne paintball. Działalność prowadzę sezonowo w okresie od V- X każdego roku. Z usług paintball'owych korzystają firmy i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Do tej pory nie osiągnąłem limitu 20.000 na rzecz osób fizycznych.

Jak należy ustalić limit do kasy?

Czy w związku ze zmianami od 1.IV.2018 roku ten przepis dotyczy mojej firmy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access