Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych? - OpenLEX

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieletni syn klientki korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie za częściową odpłatnością od kilku lat. Klientka w miesiącu wrześniu 2016 r. oświadczyła, że od lutego 2015 r. prowadzi z mężem oddzielne gospodarstwo domowe i otrzymuje od niego 1800 zł dobrowolnych alimentów pozostając z nim w nieformalnej separacji. Do tej pory pozostawała z mężem we wspólnym gospodarstwie domowym i składała pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o tym informujące wykazując dochód męża w postaci np. pracy dorywczej, czy zasiłku chorobowego. W okresie półtora roku wstecz wydane zostały trzy decyzje przyznające pomoc w formie SUO. Mąż klientki nie chciał rozmawiać z pracownikiem socjalnym i pocztą przesłał oświadczenie o takiej samej treści jak żona tj. rozdzielności gospodarstw domowych od lutego 2015 r.

Jakie działania należy podjąć w takiej sytuacji?

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie decyzji przyznających suo, czy należy zgłosić sprawę do prokuratury z powodu składania fałszywych oświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?