Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Decyzją z dnia 12 grudnia 2017 r. przyznano wnioskodawczyni prawo do świadczenia rodzicielskiego na okres od 23 listopada 2017 r. do 22 listopada 2018 r. Pierwszej wypłaty za miesiąc listopada - grudzień 2017 r. dokonano w miesiącu grudnia 2017 r. i wynosiła ona 1 266,70 zł. Gdy rokiem bazowym był rok 2016 doliczono do dochodów rodziny kwotę 1000 zł za miesiąc styczeń 2018 r.

Jak należy ustalić dochód w roku bazowym 2017:

Czy przyjąć kwotę 1 266,70 zł i podzielić na dwa miesiące, gdyż stanowiła ona dochód z tytułu przysługujących świadczeń za miesiąc listopad i grudzień 2017 r., czy też przyjąć kwotę 1 266,70 zł i uznać, że stanowi ona miesięczny dochód rodziny, gdyż wypłacona była jednorazowo za dwa miesiące w miesiącu grudniu 2017 r., czy przyjąć kwotę 1000 zł, gdyż stanowiła ona dochód uzyskany za miesiąc styczeń 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?