Jak należy ująć w rachunku zysków i strat otrzymaną pomoc de minimis w postaci zmiany okresu uiszczania opłaty przekształceniowej? - OpenLEX

Jak należy ująć w rachunku zysków i strat otrzymaną pomoc de minimis w postaci zmiany okresu uiszczania opłaty przekształceniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem do starosty o udzielenie pomocy de minimis poprzez zmianę okresu uiszczania opłaty przekształceniowej z 99 lat na 20 lat. Zaświadczenie o pomocy de minimis zostało wydane w 2021 r. na podstawie art. 7 ust. 6d i art. 14 ust 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Otrzymana pomoc nie generuje przychodu w CIT.

Jak ująć, zgodnie z ustawą o rachunkowości, otrzymaną pomoc de minimis w rachunku zysków i strat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX