Jak należy ująć w księgach warranty w momencie emisji oraz w momencie konwersji na akcje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza wyemitować papiery wartościowe (warranty) z opcją zamiany na akcje wraz z odsetkami w transzach 5-letnich (dla kadry kierowniczej z możliwością zamiany na akcje). Należy założyć, że cena nabycia papierów wartościowych (warrantów) w momencie emisji będzie niższa od ceny akcji w momencie zamiany. Firma prowadzi księgi wg MSR.

Jak należy ująć w księgach powyższą operację w momencie emisji oraz w momencie konwersji na akcje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX