Jak należy ująć w księgach rozbudowanie parkingu, który nie jest jeszcze całkowicie zamortyzowany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W księgach na kontach środków trwałych posiadamy osobno budynek oraz parking (amortyzowany stawką 4,50%). Zarówno budynek, jak i parking nie są jeszcze całkowicie zamortyzowane. W wyniku rozbudowy i przebudowy budynku (jeszcze nie zakończonej) zwiększy się wartość tych środków trwałych. Stary mały parking jest gruntownie przebudowany (zmiana podłoża i kostki) i rozbudowany wokół budynku.

Jak wobec tego ująć w księgach rozbudowany parking?

Czy ująć w wartości budynku (co wtedy z osobno amortyzowanym parkingiem), czy powiększyć wartość starego parkingu i amortyzować dalej stawką 4,50%?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access