Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W latach 2014-2017 spółka realizowała inwestycje z własnych i środków UE. W trakcie realizacji nastąpiła upadłość Głównego Wykonawcy. Przy ostatecznym rozliczeniu w 2017 r. spółka część wynagrodzenia należnego podwykonawcy przekazała syndykowi dotyczyło kwoty zabezpieczenia natomiast pozostałą podwykonawcy. Inwestycja została rozliczona w 2017 r. W 2018 r. podwykonawca sprawę skierował do sądu, który zasądził, że spółka winna wpłacić na rzecz podwykonawcy kwotę przekazaną na rzecz syndyka.

Jak należy ująć w księgach rachunkowych zapłaconą należność główną oraz odsetki wypłacone podwykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?