Jak należy ująć w księgach rachunkowych obniżenie kwoty należnej od kontrahenta oraz jej zapłatę w ratach? - OpenLEX

Jak należy ująć w księgach rachunkowych obniżenie kwoty należnej od kontrahenta oraz jej zapłatę w ratach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 roku wystawiliśmy kontrahentowi fakturę za wynajem maszyn. Kontrahent nie zapłacił, więc sprawa trafiła do sądu. W listopadzie została zawarta ugoda sądowa, w ramach której zgodziliśmy się na obniżenie ceny należności, aby zakończyć spór i uzyskać chociaż część zapłaty. Płatność ma być dokonywana w ratach.

Jak powinno wyglądać ujęcie tej sytuacji w księgach rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX