Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zgodnie z uchwałą WZA wyemitowała warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii E. Dokonano zmiany w statucie podwyższając warunkowo kapitał zakładowy o wysokość emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menadżerskich. Prawo objęcia akcji może być wykonane do 30 września 2011 r.

W I etapie realizacji programu spółka wyemitowała 183.000 warrantów subskrypcyjnych, które zostały przyznane osobom uprawnionym nieodpłatnie. Każdy warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii E po cenie emisyjnej o 0,50 wyższej od nominalnej. Osoby uprawnione objęły zaoferowane im akcje w ramach I transzy realizacji programu.

Jak należy ująć powyższą operację w księgach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację