Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna nabyła akcje własne w celu umorzenia. Zgodnie z zawartą umową płatność za akcje została rozłożona na 24 raty - do każdej z rat doliczane są odsetki. Uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału akcyjnego jeszcze nie było.

Jak należy ustalić cenę nabycia akcji? Czy wg ceny zakupu powiększonej tylko o koszty związane z zawarciem umowy (np. PCC)? Jak należy ująć w ewidencji koszty odsetek, które są płacone łącznie z ratą zobowiązania? Czy obciążają koszty bieżące czy też zwiększają cenę nabycia? Jeśli zwiększają cenę nabycia, to do jakiego momentu? Co z odsetkami płaconymi po dacie umorzenia - jeśli obciążają koszty to czy są to koszty uzyskania przychodu?

Jak wykazać w bilansie na koniec roku akcje nie umorzone - w kapitałach własnych za znakiem ujemnym łącznie z zapłaconymi odsetkami czy też bez odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?