Jak należy ująć VAT w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który będzie zwrócony z tytułu realizacji inwestycji, która jest ujęta w kwocie brutto w przedsięwzięciach w WPF?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy ująć VAT w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który będzie zwrócony z tytułu realizacji inwestycji, która jest ujęta w kwocie brutto w przedsięwzięciach w WPF na lata 2016-2017?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access