Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 1997 r. jednostka założyła system ogrzewania podłogowego, który składa się z infrastruktury technicznej wmontowanej na stałe w podłogę i pieca elektrycznego przy czym nie jest wyodrębniona wartość poszczególnych elementów. Cała inwestycja została ujęta w ewidencji środków trwałych w grupie 1. W 1998 r. biegły rewident zakwestionował ten sposób klasyfikacji środka trwałego i dokonał korekty przenosząc całą wartość ogrzewania do grupy 3 Kotły i maszyny energetyczne.

W 2010 r. spółka przeszła na ogrzewanie z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przez co piec przestał być używany. Natomiast cała infrastruktura techniczna jest nadal wykorzystywana. Chcemy dokonać częściowej likwidacji środka trwałego tzn. jego elementu składowego, jakim jest piec elektryczny poprzez oszacowanie jego wartości. Powstał problem, bowiem po odłączeniu pieca sama infrastruktura nie może być klasyfikowana jako piec energetyczny.

Jak więc należy rachunkowo i podatkowo rozwiązać ten problem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?