Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała nieodpłatnie na mocy decyzji prawo wieczystego użytkowania gruntów w wartości 2.000.000 zł. Przyjęła to prawo do ewidencji środków trwałych księgując: WN konto Środki trwałe (grupa -0 grunty), MA konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Prawo jest amortyzowane (bilansowo), równolegle do amortyzacji rozlicza się Rozliczenia międzyokresowe przychodów po WN , MA konto Pozostałe przychody operacyjne. Grunty te nie są już wykorzystywane do działalności gospodarczej. W związku z decyzją zarządu o zakwalifikowaniu tych praw do inwestycji długoterminowych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych gruntów zlecono wycenę przez niezależny podmiot. Operat szacunkowy tego prawa wyceniono na kwotę 5.000.000 zł.

Czy zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości przeklasyfikowanie powodujące wzrost o 3.000.000 zł ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny?

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień podjęcia decyzji wynoszą 1.000.000 zł i od tego momentu już nie będą amortyzowane.

Czy należy je też przenieść na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?